Начало » Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Art. 1. Dispoziții generale

Grain Processing EOOD [SRL cu asociat unic] își asumă răspunderea pentru protecția și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal, în calitatea noastră de Administrator de date cu caracter personal, pentru datele dvs. pe care ni le furnizați.

Această Politică explică când și de ce colectăm informații cu caracter personal („informații cu caracter personal” și „date cu caracter personal” sunt folosite ca termeni identici în această Politică) cu privire la persoanele care accesează site-ul nostru și folosesc serviciile noastre, cum le folosim, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le stocăm.

Putem modifica această Politică în anumite momente, așadar vă rugăm să vă asigurați că ați luat la cunoștință Politica de confidențialitate actualizată. Folosind site-ul nostru și serviciile oferite prin intermediul acestuia, vă exprimați acordul să fiți condiționați de această politică.

Toate întrebările legate de această politică pot fi trimise la adresa noastră de e-mail: grainprotrade@gmail.com

Art. 2. Despre Noi

Grain Processing EOOD prestează servicii, oferă produse sau informații generale cu privire la obiectul nostru de activitate.

Adresa de management este în orașul Slivo Pole, 7060, Bulgaria.

Art. 3 Cum colectăm informații cu caracter personal de la dvs.

Primim informații despre dvs. atunci când folosiți site-ul nostru, de exemplu atunci când trimiteți o solicitare pentru o ofertă/informații, sau în procesul prin care solicitați, comandați și folosiți serviciile oferite pe site.

Art. 4 Ce fel de informații cu caracter personal colectăm

Colectăm doar date cu caracter personal de bază despre dvs., care nu includ categorii speciale de date cu caracter personal („date sensibile”). Informațiile personale pe care le colectăm pot include numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, alte date solicitate conform Legea contabilității și alte legi, precum și informații despre ce pagini ați accesat și când.

Art. 5 De ce avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal

Avem nevoia să cunoaște anumite date cu caracter personal ale dvs. pentru ca să putem presta serviciile oferite prin site-ul acesta, în cadrul contractului intervenit între noi în legătură cu punerea la dispoziție a datelor respective, precum și informații pe care le-ați solicitat sau despre care v-ați exprimat în prealabil consimțământul. Noi nu vom colecta date cu caracter personal de care nu avem nevoie pentru scopurile sus menționate.

Art. 6 Cum folosim informațiile dvs.

Putem folosi informațiile dvs. în următoarele scopuri:

 • Prestăm către dvs. serviciile pe care le-ați solicitat, inclusiv procesarea comenzilor dvs. și îndeplinirea obligațiilor noastre care decurg din relația contractuală dintre noi;
 • Punerea la dispoziție de informații noi legate direct de serviciile pe care le-ați solicitat;
 • Transmiterea de răspunsuri la întrebări și pentru oferirea informațiilor pe care le-ați solicitat, inclusiv asistență pentru rezolvarea problemelor apărute în legătură cu întrebările dvs.;
 • Folosim re-marketing prin site-uri de încredere incl. Google AdWords ; Facebook; Instagram;
 • Căutăm opiniile sau comentariile dvs. despre serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Efectuăm analize statistice și alte analize pentru a ne îmbunătăți serviciile;
 • Asigurăm protejarea intereselor dvs. în legătură cu folosirea site-ului sau serviciilor noastre;
 • Vă informăm despre modificări ale condițiilor generale, ale politicii de confidențialitate sau ale serviciilor noastre.

Art. 7 Cât de lungă este perioada pe care stocăm informațiile dvs.

Vom păstra și vom stoca datele dvs. cu caracter personal numai în măsura și atâta timp cât este necesar pentru activitatea relevantă pentru care sunt furnizate acestea, sau așa cum este prevăzut într-un contract între noi, cu respectarea cerințelor și termenelor prevăzute de Legea contabilității, legislația fiscală și alte legi și acte normative aplicabile și în vigoare în Republica Bulgaria.

Datele pe care le furnizați în scopuri de marketing sunt păstrate și stocate până când ne notificați că nu mai doriți să primiți informații relevante de la noi.

După atingerea scopurilor prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, le vom distruge.

Art. 8 Cine are acces la informațiile dvs.

Acces la datele dvs. cu caracter personal are doar persoana responsabilă pentru serviciile către dvs. Datele dvs. sunt stocate și nu vor fi vândute, închiriate sau partajate în scopuri de marketing cu sau către persoane terțe.

Putem pune informațiile dvs. la dispoziția terților – furnizori de servicii, subcontractanți și alte organizații conexe numai în scopul îndeplinirii sarcinilor specifice și în vederea furnizării de servicii pentru dvs. în numele nostru.

Indiferent de aceste aspecte, în situațiile în care folosim furnizori de servicii – persoane terțe, le vom dezvălui doar informațiile personale care sunt necesare pentru ca ei să furnizeze serviciul, noi având un contract cu acea parte terță care o obligă să păstreze informațiile dvs. și să nu le folosească pentru propriile scopuri de marketing.

Nu vom furniza informațiile dumneavoastră către terți în scopuri de marketing decât dacă solicitați acest lucru sau dacă va fi necesar și în virtutea unei legi, unui ordin judecătoresc sau pentru a preveni frauda sau alte infracțiuni.

Noi avem colaborări cu diverse părți terțe – furnizori de servicii, pentru a vă oferi servicii de calitate și de încredere. Atunci când cercetați sau achiziționați unul dintre aceste servicii, respectiva parte terță – furnizor de servicii – va folosi datele dvs. pentru a vă oferi informații și pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg în acest sens din contractele încheiate cu aceștia. În anumite cazuri, acești furnizori vor acționa ca un administrator de date pentru informațiile dvs., așa că vă încurajăm să citiți Politica de confidențialitate a respectivilor furnizori. Acești furnizori de servicii – părți terțe – vor împărtăși informațiile dvs. cu noi și noi le vom folosi în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Furnizarea datelor dvs. către autoritățile statului se poate face numai în cazurile prevăzute de lege și într-un volum care să nu depășească scopurile pentru care sunt solicitate.

Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal exercită controlul legal asupra procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar noi oferim acces deplin la registrele noastre de date cu caracter personal în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9 Unde prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal pe care le procesăm sunt procesate în Bulgaria, dar în scopuri de hosting și mentenanță, aceste informații se află în Bulgaria. Persoane terțe nu au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care este o lege solicită acest lucru.

Art. 10 În ce cazuri vom lua legătura cu dvs.

Dvs. aveți posibilitatea de a alege să primiți sau nu informații de la noi.

Vă putem contacta în mod liber în situațiile și în măsura în care este necesar pentru a presta serviciile pe care le-ați solicitat, obligațiile care decurg dintr-un contract între noi, pentru a furniza către dvs. informații noi legate direct de serviciile pe care le-ați solicitat ca răspuns la întrebarea dvs., în scopul protejării intereselor dumneavoastră în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor noastre sau în baza unei prevederi legale. Avem dreptul de a vă trimite un newsletter cu noutăți de pe site, pe e-mail, în condiția în care dvs. v-ați abonat la acest newsletter cu adresa dvs. de e-mail.

Nu vă vom contacta în scopuri de marketing prin e-mail, telefon, mesaj text sau poștă decât dacă ne-ați dat acordul dvs. expres în prealabil sau dacă comunicarea este direct legată de dvs. și îndeplinește prevederile Regulamentului general pentru protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).

Art. 11 cum puteți primi acces, cum puteți rectifica sau șterge datele dvs. cu caracter personal

Aveți dreptul în orice moment să solicitați de la noi următoarele:

 • acces la datele dvs. cu caracter personal colectate în procesul de furnizare și folosire a serviciilor, inclusiv: confirmare dacă prelucrăm date ale dvs. cu caracter personal, ce categorii anume, scopurile acestei prelucrări și destinatarii către care vor fi sau sunt dezvăluite datele dvs., precum și un mesaj cu o copie a datelor dvs. cu caracter personal care sunt prelucrate și sursa acestora;
 • Rectificarea informațiilor pe care ni le-ați solicitat atunci când acestea au devenit incorecte sau redundante, de ex. adresa dvs. de e-mail și orice alte informații;
 • ștergerea sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când prelucrarea acestora nu îndeplinește prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal sau Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679);
 • notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal despre această rectificare, ștergere sau blocare, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau implică un efort excesiv.

Acțiunea pe care dvs. o veți solicita – acordare de acces, rectificare, ștergere sau blocare a datelor cu caracter personal va fi efectuată numai în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Efectuarea acestor acțiuni este cu titlu gratuit.

Pentru a solicita acces, rectificare, ștergere sau blocare a datelor dvs. cu caracter personal pe care le procesăm, trebuie să ne transmiteți o cerere în scris și care trebuie să conțină:

 1. numele, adresa și alte date de identificare a persoanei fizice respective;
 2. Descrierea solicitării;
 3. Forma preferată în care doriți să vă fie puse la dispoziție informațiile conform art. 28, alin. 1
 4. Semnătura, data depunerii cererii și adresa de corespondență.
 5. Procură notarială în cazul în care cererea este depusă de către o persoană împuternicită (mandatar). Solicitarea/cererea poate fi semnată și cu semnătură digitală.

Solicitarea va fi transmisă pe mail la adresa: grainprotrade@gmail.com

Vom da curs solicitării dvs. de acces, rectificare, ștergere sau blocare în termen de 14 zile, sub rezerva cerințelor legale și a excepțiilor în acest sens.

Veți fi înștiințat despre decizia de a efectua acțiunea solicitată sau de refuzul de onorare a cererii în conformitate cu prevederile legii. Notificarea în acest sens va fi trimisă către dvs. prin poștă cu confirmare de primire sau poate fi primită personal sub semnătură privată.

Art. 12 Cum puteți depune o obiecție sau o plângere împotriva prelucrării datelor cu caracter personal

În cazurile prevăzute de lege, aveți dreptul:

 • Să depuneți o obiecție împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în situația în care există temei legal pentru acest lucru; în situațiile în care obiecția este întemeiată, datele cu caracter personal ale persoanei fizice respective nu mai pot fi prelucrate;
 • Puteți obiecta împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pentru nevoile marketingului direct;
 • Puteți fi înștiințat înainte ca datele dvs. cu caracter personal să fie dezvăluite prima dată terților sau folosite în numele dvs. în scopurile punctului anterior din acest articol, fiindu-vă pusă la dispoziție posibilitatea de a obiecta împotriva acestei divulgări sau folosiri.

Dacă doriți să depuneți plângere cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dvs., ne puteți contacta la adresa grainprotrade@gmail.com . Dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul nostru sau nu credeți că prelucrăm datele dvs. în modul prevăzut de lege, puteți contacta autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal – Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Site web: www.cpdp.bg

Art. 13 Măsuri disponibile luate în vederea asigurării protecției informațiilor dvs. împotriva pierderii, abuzului sau modificării

Atunci când ne furnizați informații cu caracter personal, luăm măsuri pentru a ne asigura că acestea sunt procesate într-o manieră sigură. Pagina web https://www.grainprotrade.eu/ folosește un certificat SSL pentru comunicarea securizată. HTTPS autentifică site-ul și serverul web respectiv pe care este încărcat. De asemenea, criptează conexiunea dintre client și server în ambele direcții, ceea ce oferă protecție împotriva interceptării, falsificării sau contrafacerii conținutului mesajelor. În practică, acest procedeu oferă suficiente garanții că utilizatorul face legătura către site-ul corect (și nu către o copie falsă) și garantează faptul că conținutul mesajelor dintre utilizator și site nu poate fi citit sau manipulat de părți terțe. Informații suplimentare despre HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Informațiile nesensibile (adresa dvs. de e-mail etc.) sunt de obicei transmise prin Internet, iar securitatea 100% nu poate fi niciodată garantată. În acest sens, cu toate că ne străduim să protejăm informațiile dvs., nu putem garanta securitatea informațiilor pe care ni le trimiteți și dvs. faceți acest lucru pe propriul risc. Odată ce primim informațiile dvs., depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre.

Art.14 Profilare

Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Art. 15 Folosirea de cookies

La fel ca multe alte site-uri web, și site-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt pachete mici, individuale de informații trimise de o anumită organizație/societate/ către calculatorul dvs. pentru a vă recunoaște atunci când accesați site-ul. Aceste fișiere colectează statistici despre acțiunile browserului dvs. Astfel putem să urmărim tiparele traficului generat de diverși utilizatori, precum și să dezvoltăm analize statistice ale utilizării serviciilor, cum ar fi timpul petrecut pe site și paginile cel mai frecvent vizitate. Cookie-urile nu vă identifică ca persoană fizică, iar datele statistice sumarizate nu includ informații personale. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim site-ul web și să oferim un serviciu personalizat mai bun.

Exprimându-vă acordul să utilizați acest site și serviciile oferite prin acesta, exprimați acordul dvs. cu utilizarea cookie-urilor, inclusiv cookie-urile Google Analytics.

Dacă preferați să nu primiți cookie-uri în timpul navigării pe site sau prin e-mailuri formatate HTML, le puteți refuza. În acest scop vă puteți seta browserul dvs. să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie sau să refuze cookie-urile la avertizarea prezenței unui cookie. De obicei, puteți găsi aceste setări în meniul „Opțiuni” sau „Preferințe” al browserului dvs. Pentru a fi la curent cu aceste setări, precum și pentru informații mai detaliate, puteți folosi butonul „Ajutor” din meniurile browserului dvs.

Art. 16 Link-uri către alte site-uri

Site-ul nostru web poate conține link-uri către alte site-uri web operate de alte organizații. Această politică de confidențialitate se aplică numai site-ului nostru, așadar vă încurajăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale celorlalte site-uri web pe care le accesați. Nu ne facem responsabili pentru politicile de securitate ale altor site-uri web, chiar dacă utilizați link-uri de pe site-ul nostru pentru a le accesa.

Totodată, dacă accesați site-ul nostru prin intermediul unui site terț, nu putem fi ținuți responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale proprietarilor și administratorilor site-ului acelei părți terțe și vă încurajăm să consultați Politica de confidențialitate a acestuia.

Art. 17 Transferul informațiilor personale înafara Europei

Ca parte a serviciilor pe care vi le oferim, informațiile pe care ni le furnizați pot fi transferate în țări din afara Uniunii Europene („UE”). Este posibil ca aceste țări să nu aibă legi similare privind protecția datelor cu caracter personal ca Bulgaria. Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă exprimați acordul cu acest transfer, stocare sau prelucrare. Dacă transferăm informațiile dumneavoastră în afara UE în acest mod, vom lua măsurile de securitate adecvate pentru a asigura protecția informațiilor dvs. cu caracter personal în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Dacă folosiți serviciile noastre în afara UE, informațiile dvs. pot fi transferate în afara UE pentru a vă oferi aceste servicii.

Art.18 Revizuirea acestei Politici

Revizuim regulat această Politică pentru a asigura calitatea și protecția legală a datelor dvs. cu caracter personal. Această Politică a fost actualizată ultima dată în luna martie 2018 și este în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).