Услуги

Почистване на зърнени, маслодайни и бобови култури

Търговия

Бобови култури | Маслодайни култури | Зърнени култури  | Други култури.

Почистване на зърнени, маслодайни и бобови култури

Почистване

Почистване на ишлеме | Дозиране и пакетиране в Биг Бег торби и чували | Заготовки на ишлеме – белене, калибриране, пакетиране и др. | Белене на бобови и житни култури на ишлеме.

Проектиране

Консултация и пространствено проучване.